خاصیت ذاتی است که دیوارنوردیم!

حمید حاجی زاده در شعر طنزی به وصف حال کسانی که قبلا از دیوار برخی سفارتخانه های خارجی بالا رفتند، پرداخته است.

در پی توافق اخیر ایران و عربستان پس از 7 سال قطع روابط، این سوال مهم پیش آمد که عامل اصلی قطع روابط دو کشور مهم منطقه چه بوده که در این باره بسیاری به موضوع حمله به سفارت آن کشور اشاره کرده و عوامل این اقدام را مسبب هزینه های بسیار برای مردم ایران می دانند و لذا شعر زیر در چنین فضایی سروده شده است:

هر چند که ما عامل یک حرکت زشتیم!
محصول رطب بود در آن خار که کشتیم!

ما خودسر اگر شیشه بسیار شکستیم!
لیچار به دیوار سفارات نوشتیم!

پاداش به یک عده ما جام جم افتاد!
یک عده مدیران خیابان بهشتیم!!

خاصیت ذاتی است که دیوارنوردیم!
از عالم بالاست که افلاک سرشتیم!!

در محضر قانون به تواضع همه خاکیم
گر حکم شود نیز به اجرا همه خشتیم!

آن پنبه که شد بافته ی دیپلماسی
تا دولت عوض گشت بلافاصله رِشتیم!

@tajrishonline

ما را دنبال کنید