میدانهای پرورشی فعال

در تصویری که از فعالیت های پرورشی و تربیتی انقلاب اسلامی ترسیم می شود، از صحنه ها و میدان ها بسیار برای تربیت دانش آموزان استفاده می شود. بچه ها هجرت ها را تجربه می‌کنند و سیر اردویی برای تحقق اهداف تربیتی وجود دارد. حامد تقدیری

حامد تقدیری

در چند یادداشت، فضای ذهنی ام را از آموزش و پرورش انقلاب اسلامی، توضیح می دادم. 

در فعالیت های پرورشی و تربیتی انقلاب اسلامی، از صحنه ها و میدان ها بسیار برای تربیت دانش آموزان استفاده می شود. بچه ها هجرت ها را تجربه می‌کنند و سیر اردویی برای تحقق اهداف تربیتی وجود دارد. اردوگاه ها، اردوگاه داری نمی کنند و هر کدام مسئول تحقق هدف و اجرای برنامه ای تربیتی هستند. همه ی ظرفیت ها و بخش های کشور از جمله کارخانه ها، موزه ها، سازمان ها، پارک ها، مساجد و حتی بیابان ها و جنگل ها، هدفی برای اردوی تربیتی است و اردوگاه ها هم یکی از آن ظرفیت هاست. در هر فصل سال که شما در کوچه و خیابان تردد کنید، گروهی از دانش آموزان را می بینید که با مربیان خود در مسیر رفتن به اردو هستند.

در فعالیت های پرورشی و تربیتی انقلاب اسلامی، بچه ها هجرت ها را تجربه می‌کنند.

 

اردوهای شهامتی، علمی، استقامتی، سبک زندگی و.. از جمله اردوهاست که سناریوی مخصوص به خود را بر اساس سن مخاطب و منطقه ی زندگی او دارد. طراحی سیر اردوها به گونه ای است که در پایان دوره های تحصیلی، دانش آموزان یک دور با ایران عزیز مان و ظرفیت های بی نظیر آن آشنا شده اند، قانون ها و سبک زندگی را در هجرت ها آموخته اند و خود را برای سختی های زندگی آماده کرده اند.

در فعالیت های تربیتی و پرورشی آموزش و پرورش انقلاب اسلامی، مربیان پرورشی مدارس نقش زیادی دارند. آنها قرار نیست ابلاغ های روزانه را اجرا و فقط گزارش ها را پر کرده و ارسال کنند. قرار نیست طبق تقویم، مناسبت ها را یکی یکی اجرا کنند بلکه مسیر تربیت اسلامی را خوب می شناسند و خودشان در دوره های آموزشی ضمن خدمت که هر ساله با روشی جذاب علاوه بر رشد علمی و دانشی به رشد مهارتی آنها نیز می پردازد، گام به گام رشد می کنند و با خلاقیت ها و نو آوری هایشان اهداف تربیتی را رقم می زنند.

همه ی ظرفیت ها و بخش های کشور، هدفی برای اردوی تربیتی است.

 

آنها در شروع هر سال برای همه دانش آموزان پرونده تربیتی تشکیل می دهند و هر دانش آموز را بر اساس ویژگی ها و توانمندی ها و وضعیت خانوادگی رشد می دهند. مربیان می دانند وقتی در مدرسه هستند چطور با اجرای طرح های نوآورانه دانش آموزان را با خود همراه کنند، اردوها و فعالیت های اجتماعی و استفاده حداکثری از استعدادهای دانش آموزان را می شناسند و می دانند وقتی در مدرسه نیستند چطور با بهره گیری از برنامه هایی مثل نوشتن نامه و واگذاری مسوولیت ها، مسیر توانمند سازی ایشان را دنبال کنند. مربیان برای رشد خانواده ها برنامه دارند و تلاش می کنند با طرح های خود بازوی مهم رشد و تعالی مدرسه و نظام تعلیم و تربیت باشند.

مربیان پرورشی، مسیر تربیت اسلامی را خوب می شناسند، و با نو آوری هایشان اهداف تربیتی را رقم می زنند.

 

جایگاه امام و روحانی مدرسه را می شناسند و تلاش می کنند دانش آموزان تجربه مصاحبت با یک طلبه جوان، خوش ذوق، خوش فکر، صمیمی و اثرگذار را داشته باشند.

مربیان فقط مربی مدرسه نیستند. حواس شان به مسجد محل و کاسب های محل هم هست و تلاش می‌کنند با کمک بچه ها علاوه بر حل مشکلات محل، درس مشارکت اجتماعی و ایثار و خدمت را بیاموزند.

مربیان برای رشد خانواده ها برنامه دارند.

 

در این نظام پرورشی به شکل گیری تشکل های دانش آموزی برای رشد و تعالی کشور بها داده می شود و برای آن برنامه دارند. اوقات فراغت بچه ها رها نیست که بعدا دنبال حل آسیب های آن باشیم. بخش اوقات فراغت، از فعال ترین و جذاب ترین و نوآورانه ترین بخش های پرورشی و تربیتی این وزارتخانه است.

مربیان تلاش می کنند درس مشارکت اجتماعی و ایثار و خدمت را بیاموزند.

 

چرا که او باید در مقابل این هجمه دشمن بایستد و دانش آموز را با اختیار خودش، با برنامه ی خود همراه کند. رشد استعداد های مختلف اعم از هنری، رسانه ای، اجتماعی، ادبی ، تولیدی و .. در این بخش شکل می گیرد.

بخش اوقات فراغت، از فعال ترین و جذاب ترین و نوآورانه ترین بخش های پرورشی و تربیتی است.

 

در این نظام فرماندهان استانی با فرمانده عالی به مثابه یک روح در اجسام مختلف هستند. فکرهایشان و دغدغه هایشان را یکی کرده اند و حرف های یکدیگر را خوب می فهمند و هر کدام بر اساس زیست بوم منطقه و اهداف مورد نظر، راهبری تربیتی و پرورشی دانش آموزان را بر عهده دارد.

در این نظام، رصد دقیقی از وضعیت فرهنگی و پرورشی دانش آموزان و خوراک فکری آنها در رسانه ها و میدان وجود دارد و برای عدم ابتلا به آسیب های اجتماعی برنامه ریزی دقیقی هست. اگر دانش آموزی در مسیر انحراف یا گرفتاری به آسیب های اجتماعی باشد، برای او برنامه ی ویژه ای تدارک دیده شده و صرفا به مشاوره ها که منتظر پرسش دانش آموزان هستند بسنده نمی کنند.

رصد دقیقی از وضعیت فرهنگی و پرورشی دانش آموزان و خوراک فکری آنها در رسانه ها و میدان وجود دارد.

 

اگر گرفتاری یک دانش آموز در یک آسیب شدت پیدا کرد سریع به داد او می رسند؛ چنانکه به فرزندان خودشان می رسیدند و برای حل گرفتاری او با کمک دیگر دستگاه ها و نهاد ها روز و شب نمی شناسند.

اگر دانش آموزی در مسیر آسیب های اجتماعی باشد، برای او برنامه ی ویژه ای تدارک دیده شده است.

 

بخش پرورشی در آموزش و پرورش انقلاب اسلامی، حرف ها و مدل ها و راهکارهای زیادی دارد. چرا که دین عزیز اسلام و انقلاب اسلامی پر از حرف و روش است. حرف هایی که با عمل به آن می‌توان گام موثری در تربیت نسل آینده انقلاب اسلامی برداشت.

@tajrishonline

ما را دنبال کنید