فرنی زعفرانی یک خوراکی مقوی برای افطار

فرنی زعفرانی، یک پیش غذاهای مقوی است که به راحتی آماده می شود و همه اعضای خانواده از کودکان گرفته تا پدر و مادرها، همه با هم می توانند از خوردنش لذت ببرند. درست کردن این فرنی، زمان زیادی از شما نمی گیرد و یکی از بهترین گزینه ها برای سفره افطار است؛ فقط کافی است چند دقیقه قبل از افطار دست به کار شوید‌ تا یک فرنی داغ و تازه داشته باشید.

@tajrishonline

ما را دنبال کنید