نکاتی مهم در بازاريابي ويدئويي


وقتي صحبت از کسب‌و‌کار به ميان مي‌آيد،
حضور آنلاين قدرتمند اهميت زيادي پيدا خواهد
کرد. مي‌توانيد به شکل‌هاي گوناگوني براي
کسب‌و‌کارتان نشانی تجاری ايجاد کنيد اما
ويدئو محبوبيتي بيش از پيش پيدا کرده و مردم
مايلند که محتوايشان را از طريق ويدئو عرضه
کنند. بازاريابي ويدئويي موضوع کارآمدي است
که مي‌توانيد آن را به استراتژي ساخت نشان
تجاري‌تان بيفزاييد و با تعداد زيادي از مردم
ارتباط برقرار کنيد.
در سال 2014 پژوهشي در مورد انواع
روش‌هاي بازاريابي صورت گرفت و از همان
موقع مشخص شد که بازاريابي ويدئويي در حال
افزايش است. در سال 2016، بيش از 70
درصد از بازارياب‌ها از ويدئو استفاده کرده که
ميزان رضايت 82درصدي آنها حاکي از
موفقيت اين روش است. 63 درصد از اين
بازارياب‌ها عنوان کرده‌اند که باز هم
مي‌خواهند به همين روش ادامه دهند. آمارها
نشان مي‌دهد سه هدف اصلي استفاده از
بازاريابي ويدئويي عبارتند از:
1- آگاه‌سازي در مورد نشان تجاری
2- توليد مشتري
3- ايجاد تعهد در مشتري
هدف بازاريابي ويدئويي چيست؟
به چند دليل، ويدئو وسيله‌اي عالي براي
برقراري ارتباط با مخاطبان است. تفاوتي ندارد
که کسب‌و‌کار کوچک و تازه‌کاري داشته
باشيد يا از مدت‌ها پيش کارتان را شروع کرده
باشيد. مخاطبان شما به هر حال ويدئوها را نگاه

كرده و آن را از طريق شبکه‌هاي ارتباط جمعي
آنلاين براي دوستانشان ارسال مي‌کنند.
شبکه‌هاي اجتماعي نقش بسزايي در بازاريابي
نشان تجاری شما دارند؛ با توجه به مدت زماني
که مردم به طور روزانه در اين شبکه‌ها
مي‌گذرانند و با توجه به افزايش مدت زمان
آپلود ويدئو در شبکه اينستاگرام، بايد در نظر
داشته باشيد که تا چه حد مي‌توانيد از اين
شبکه‌ها بهره ببريد.
اولين دليلي که بايد ويدئو را در استراتژي
بازاريابي خود بگنجانيد اين است که مخاطبان
نسبت به شما احساس و تعهد پيدا کنند. ديدن
هميشه تاثيرگذارتر از خواندن است. مردم
هميشه دوست دارند با افراد واقعي و احساسات
واقعي سروکار داشته باشند.
چه چيزي باعث موفقيت استراتژي بازاريابي
ويدئويي شما مي‌شود؟
هر موضوعي که در ويدئوي خود بگنجانيد، به
ارزش نشان تجاری‌تان اضافه شده و به نوعي
رشد مي‌کند. چه اين ويدئوها تفريحي و
خنده‌دار باشند و چه براي آگاهي و آموزش
مردم ساخته شده باشند، مي‌توانند نقش مهمي در
برندسازي شما ايفا کنند.
در ضمن به ياد داشته باشيد که هرچقدر هم که
ويدئوهاي شما خلاقانه باشند، باز بايد به
مخاطبانتان توجه کرده و سليقه‌شان را در نظر
بگيريد. بايد بدانيد آنها به چه چيزهايي علاقه
دارند و چه چيزي مي‌خواهند بدانند؟ اينها
سوالاتي است که بايد در هنگام ساخت ويدئو از
خود بپرسيد.
احساسات را ‌برانگيزيد

اگر يک استراتژي بازاريابي ويدئويي بتواند
کاري کند که احساسات زيادي در مخاطبان
ايجاد شود، ارزش زيادي به نشان تجاری خود
خواهد افزود. زماني که احساسات مردم
برانگيخته شود، آنها ويدئوي موردنظر را بارها
و بارها به اشتراک مي‌گذارند و نقد و بحث
زيادي حول محور آن ايجاد خواهد شد.
ويدئوهاي خوب و احساسي براي چنين منظوري
عالي هستند و حتي پتانسيل ويروسي‌شدن
را نيز دارند. آگهي‌هاي تبليغاتي شرکت داو
نمونه خوبي از ويدئوهاي موفق هستند که نقش
زيادي در ساخت نشان تجاری محصول
موردنظر ايفا کردند.
به مخاطبان خود بياموزيد
گاهي اوقات بهترين و محبوب‌ترين ويدئوها
آنهايي هستند که چيزي را به مردم مي‌آموزند.
تهيه فايل آموزشي ويدئويي انجام کاري خاص به
شدت مورد استقبال قرار مي‌گيرد. هر از چند
گاه چيزي را در گوگل جست‌وجو مي‌کنيد؟ اين
روشي عالي براي درگير‌کردن مخاطب و
نشان‌دادن تخصص‌تان به اوست.

@tajrishonline

ما را دنبال کنید