مصاحبه اختصاصی با آقای دکتر مهدی خورشیدی پیرامون اهمیت علم جامعه شناسی

مصاحبه اختصاصی پایگاه خبری تجریش با آقای دکتر مهدی خورشیدی پیرامون اهمیت علم جامعه شناسی 

 

پادکست_تجریش_آنلاین_با_دکتر_مهدی_خورشیدی.mp3

@tajrishonline

ما را دنبال کنید