آگهی استخدامی سیما چوب

 

شرکت سیماچوب در نظر دارد جهت تکمیل کادر پرسنل خود از افراد واجد شرایط (مرد)و از طریق مصاحبه دعوت به همکاری نماید. متقاضیان می توانند جهت ثبت نام تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخه26/11/1401 به امور اداری شرکت فرمایند.

شغل

مدرک تحصیلی

توضیحات

شرایط سنی

کارشناس سیستم

کارشناسی به بالا (مرتبط)

آشنایی با فرایندهای تولید و صنایع چوب

30 به بالا

کارشناس مالی

کارشناسی به بالا (مرتبط)

تجربه کار در شرکتهای دولتی و تهیه صورتهای مالی

28 به بالا

آبدارچی

دیپلم به بالا

تسلط به پذیرایی جلسات و رانندگی با ماشین و موتور

25 به بالا

کارشناس بازرگانی

کارشناسی به بالا (مرتبط)

آشنایی با صنایع چوب و بازاریابی

30 سال به بالا

@tajrishonline

ما را دنبال کنید