زیدان هم که باشی باید در پاساژ منتظر زنت بمانی!

تصاویر جالبی از زین الدین زیدان منتشر شده است.

این روز ها حرف و حدیث های زیادی مبینی بر سرمربیگری زین الدین زیدان وجود دارد و هنوز مشخص نیست این مربی سرانجام هدایت کدام تیم را به عده می گیرد.

تصاویر جالبی این از اسطوره فوتبال منتشر شده است که در محل خریدی منتظر تمام شدن خرید همسرش نشسته است و دوربین هواداران و مردم از این اتفاق دور نمانده اند.

عکس | زیدان هم باشی باید منتظر زنت باشی

@tajrishonline

ما را دنبال کنید