صعود ۲۳ پله‌ای نوشاد عالمیان در رنکینگ جهانی

در جدیدترین رنکینگ جهانی فدراسیون تنیس روی میز نوشاد عالمیان ۲۳ پله صعود کرد.

 فدراسیون جهانی تنیس روی میز رنکینگ جدید بازیکنان را اعلام کرد و در این رده‌بندی نوشاد عالمیان ۲۳ پله صعود کرد. 

در بخش زنان هم ملیکا کرمی که نفر اول زنان ایران در رنکینگ فدراسیون جهانی است با یک پله سقوط در جایگاه ۲۴۹ قرار گرفت.

رنکینگ مردان (اعداد داخل پرانتز رنکینگ قبلی بازیکنان است)

۶۴- نوشاد عالمیان (۸۷)

۱۳۳- امیرحسین هدایی (۱۳۲)

۱۶۸- نیما عالمیان (۱۶۶)

۱۹۸- امین احمدیان (۱۹۷)

۳۲۷- نوید شمس (۳۲۶)

رنکینگ زنان (اعداد داخل پرانتز رنکینگ قبلی بازیکنان است)

۲۴۹- ملیکا کرمی (۲۴۸)

۲۵۶- ندا شهسواری (۲۵۵)

۳۴۷- الینا رحیمی (۳۴۸)

۳۶۲- فاطمه یاری‌سراجی (بدون رنکینگ قبلی)

۴۱۷- شیما صفایی (۳۲۲)

۴۷۶- مهرسا مسلمی (۵۳۷)

@tajrishonline

ما را دنبال کنید