پیش بینی جنجالی دوباره زلزله شناس هلندی!

فرانک هوگربیتس ستاره شناس هلندی هر روز بیش از قبل خبرساز می شود. این بار و زلزله ۶.۸ درجه در مقیاس ریشتر در اکوادور در یکی از سه روزی که او برای زلزله بزرگ پیش بینی کرده بود باز نامش را سر زبان ها خواهد انداخت!

 این مدعی پیش بینی زلزله که موسسه ای برای همین کار و بررسی مقارنه میان سیاره ای و اثرات آن بر لایه های زمین دارد و بر همین اساس پیش بینی می کند ، پیشتر اعلام کرده بود بر اساس رصدش در یکی از سه روز ۱۶ تا ۱۹ مارچ احتمال وقوع زلزله های بزرگ بالاست و حالا موسسه اش خبر مربوط به زلزله ۶.۸ ریشتری در اکوادور را بازنشر داده است.

باید دید او که در زمان پیش بینی احتمال زلزله ، به منطقه خاصی اشاره نکرده بود باز برای این تقارن زمانی خبرساز می شود؟

هوگربیتس بر چه اساسی ادعای پیش بینی زلزله دارد؟

هوگربیتس در روزهای اخیر اعلام کرده که با بهره گیری از تجزیه وتحلیل های منظومه شمسی و نحوه قرارگیری ماه و سیارات مختلف، می تواند زلزله ها را پیش بینی کند. در ادامه تعدادی از توئیت های اخیر او را با هم ارزیابی می کنیم. او در روز دوازدهم مارس توئیت زد:« باید به صورت مداوم، ماه کامل مورد تجزیه و تحلیل قرار بگیرد. چه موقعیت سیاره ای را در نظر بگیرید و چه نه. شما نمی توانید یک متد را با متد دیگری مقایسه کنید. ماه کامل در روز ششم فوریه، با دو پیوند سیاره ای همگرا شد. (ششم فوریه روز وقوع زلزله مرگبار ترکیه وسوریه بود). این اتفاق تصادفی نبود.

@tajrishonline

ما را دنبال کنید