ارتباط چاقی با عملکرد جفت در زنان باردار کشف شد

دانشمندان علام کردند چاقی در زنان باردار می‌تواند ساختار و عملکرد جفت را تغییر و خطر پیامدهای مرتبط با سلامتی را افزایش دهد.
به نقل از مدیکال اکسپرس، چاقی مادر بیشتر از دیابت بارداری ساختار جفت (یک اندام حیاتی که جنین در دوران بارداری از طریق آن تغذیه می کند) تغییر می دهد.
یافته های جدید که در مجله Physiology منتشر شده درک مکانیسم‌های نهفته در پیامدهای نامطلوب بارداری و در نتیجه خطر بیشتر سلامت ضعیف نوزادان را افزایش می‌دهد. شناسایی تغییرات خاص در جفت می‌تواند منجر به توسعه بالقوه درمان‌های هدفمند برای آن یا آزمایش‌های غربالگری در آینده شود که شاید نتایج سلامت مادر و فرزندان را بهبود بخشند.
این پژوهش که توسط دانشمندان آفریقای جنوبی و انگلیس انجام شد، اولین مطالعه ای است که اثرات چاقی مادر و دیابت بارداری را به طور همزمان بررسی می کند.
نرخ چاقی و دیابت بارداری به دلیل توسعه مدیریت ضعیف گلوکز دوران بارداری، در سراسر جهان در حال افزایش است. هر دوی این موارد با عوارض متعدد برای مادر و جنینی مانند افزایش خطر مرگ جنین، مرده‌زایی، مرگ نوزاد و وزن بالاتر نوزاد هنگام تولد مرتبط هستند.
محققان دریافتند که چاقی مادر، بیش از دیابت بارداری، تشکیل جفت، تراکم عروق خونی، سطح و ظرفیت آن را برای تبادل مواد مغذی بین مادر و جنین کاهش می دهد. نتایج نشان داد که چاقی و دیابت بر تولید هورمون جفت و نشانگرهای التهابی تأثیر گذاشته و باعث عملکرد غیرطبیعی جفت می شود.

@tajrishonline

ما را دنبال کنید