این هورمون حساسیت مردان را بالا می‌برد

نتایج یک مطالعه نشان داد که تستوسترون حساسیت مردان را نسبت به پیامدهای منفی انتخاب‌های پرخطر افزایش می‌دهد.
 به نقل از سای پست، براساس نتایج یک کارآزمایی تصادفی کنترل شده با دارونما، تستوسترون حساسیت به بازخورد منفی را (پس از انتخاب های پرخطر) در مردان افزایش می دهد.
اوشین وارتانیان، دانشمند تحقیقات دفاعی و توسعه کانادا اعلام کرد که در آزمایش فعلی (که بخشی از یک کارآزمایی بالینی ثبت شده بزرگتر بود) ما به دنبال این بودیم که آیا تجویز تستوسترون برون زا بر تمایل افراد به انتخاب های خطرناک تأثیر می گذارد یا خیر.
بر اساس مطالعه انجام‌شده، به نظر نمی‌رسد که تستوسترون به طور کلی بر تصمیم گیری خطرناک تأثیر بگذارد. با این حال مردانی که تستوسترون دریافت کردند؛ احتمالاً پس از بازخورد منفی در مورد انتخاب خطرناک در مقایسه با یک گروه کنترل، نتیجه خاصی را انتخاب می کنند.
وارتانیان گفت: نتایج ما از این پیش بینی که تستوسترون باعث افزایش رفتار ریسک پذیری می شود حمایت نمی کند. در عوض کاری که تستوسترون انجام داد این بود که شرکت کنندگان نسبت به نتیجه انتخاب‌های خطرناک خود حساس‌تر شوند.
تفاوت های فردی قابل توجهی در تمایل به انتخاب های پرخطر وجود دارد، که به نوبه خود مربوط به تنوع در عملکرد مغز در هیپوتالاموس پشتی بود (منطقه ای که احساسات، پاداش و خطر را پردازش می کند).
این مطالعه شامل دو احتیاط مهم است زیرا تمام داده ها از مردان جمع آوری شده و ما می دانیم که تفاوت های هورمونی بین جنس ها وجود دارد. به همین ترتیب مشخص نیست که آیا اتفاق مشابه در زنان پدیدار می شود یا خیر. علاوه بر این، تجویز تستوسترون در مطالعه حاضر برای بازگرداندن تستوسترون پلاسما به سطح تقریباً عادی در بین شرکت کنندگان در گروه آزمایشی انجام شده است.
داده ها در زمان کمبود انرژی شدید جمع آوری شدند و از آنجا که کمبود انرژی با سطح تستوسترون در گردش پایین همراه است، تجویز دانشمندان از تستوسترون برون زا باید به عنوان یک روش درمانی در نظر گرفته شود. نتایج این مطالعه در مجله علمی Biological Psychology منتشر شده است.
تستوسترون هورمونی است که در مردان توسط بیضه ها و در زنان در تخمک ها تولید می شود. این هورمون اغلب به عنوان هورمون جنسی اولیه مردانه مطرح می شود؛ بنابراین نقش مهمی در فرزند آوری نیز ایفا می‌کند. تستسترون در مردان باعث تحریک رشد ماهیچه ها و موی بدن می شود و در طرف مقابل در زنان به تخمک گذاری کمک خواهد کرد. این هورمون در مردان 20 برابر بیشتر از زنان وجود دارد و نقش مهمی در باروری آن ها ایجاد می‌کند؛ عدم وجود تعادل در مورد این هورمون باعث ایجاد نازایی در زنان و ناباروری مردان می شود.

@tajrishonline

ما را دنبال کنید