جلوگیری از تملک غیرقانونی ۵ هکتار از اراضی دولتی شادگان

رییس اداره امور حقوقی و دعاوی اداره کل راه و شهرسازی خوزستان گفت: با اقدامات قضایی و دفاعیات مستدل و مستند از تملک غیر قانونی حدود ۵ هکتار از اراضی دولتی در شهرستان شادگان جلوگیری شد.

مرتضی میثاقی، با بیان اینکه از اراضی دولتی حفاظت و صیانت خواهیم کرد، اظهار کرد: در راستای حفاظت و صیانت از اراضی دولتی و با تهیه لوایح و دفاعیات و پیگیری‌های قضایی اداره امور حقوقی و همچنین طرح موضوع در شورای حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی ملی و منابع طبیعی دادگستری استان، از تملک غیر قانونی حدود پنج هکتار (۴۹ هزار و ۲۹۶ متر مربع) از اراضی دولت در محدود شهری شادگان جلوگیری شد.

وی افزود: در این پرونده افرادی با ارائه اسناد و مدارک غیر واقعی درصدد تملک غیر قانونی اراضی دولت در شهرستان شادگان برآمده بودند که با تلاش مجموعه حقوقی اداره کل راه و شهرسازی خوزستان رای به سود این اداره کل صادر شد و این افراد سودجو نتوانستند اراضی دولتی را به سود خود مصادره کنند.

رییس اداره امور حقوقی و دعاوی اداره کل راه و شهرسازی خوزستان در خصوص ارزش ریالی این اراضی گفت: ارزش کارشناسی شده اراضی مورد نظر بیش از ۲۴۰ میلیارد تومان برآورد شده است.

میثاقی عنوان کرد: اداره کل راه و شهرسازی خوزستان در راستای حفاظت از حقوق بیت المال از تمام توان حقوقی خود بهره می‌گیرد تا به بهترین نحو از اراضی دولتی صیانت و حفاظت کند.

وی ادامه داد: پیش از این نیز از تصرف ۳۸ هکتار زمین دولتی در شادگان جلوگیری به عمل آمده بود. همچنین در آذرماه سال گذشته با پیگیری‌های صورت گرفته اداره کل راه و شهرسازی از تملک غیرقانونی ۹۷۷ هکتار از اراضی دولتی در استان جلوگیری شد. 

@tajrishonline

ما را دنبال کنید