پایان مثبت بخش خدمات در آلمان

فعالیت بخش خدمات آلمان در ماه مارس افزایش می‌یابد.

نظرسنجی تجاری نشان داد که فعالیت بخش خدمات آلمان در ماه مارس با سریع‌ترین سرعت از ماه می گذشته رشد کرد زیرا تقاضا تقویت و باعث ایجاد شغل شد.

شاخص مدیران خرید خدمات از ۵۰.۹ در فوریه به ۵۳.۷ در ماه مارس افزایش یافت که بسیار بالاتر از آستانه ۵۰ بود.

فیل اسمیت، معاون اقتصادی در اس اند پی گلوبال گفت: بخش خدمات آلمان با افزایش سرعت فعالیت‌های تجاری و با ادامه روند بهبود تقاضا در پایان سال گذشته پایان مثبتی را در سه ماهه ابتدایی سال تجربه کرد.

اسمیت گفت: با توجه به توقف اعتماد تجاری در ماه مارس و تولید سفارشات جدید تحت فشار، رشد اقتصادی احتمالاً بهترین چیزی است که می توانیم در سه ماهه آینده به آن امیدوار باشیم.

این نظرسنجی نشان داد که نرخ تورم کلی قیمت نهاده و نرخی که ارائه‌دهندگان خدمات قیمت‌های خود را افزایش می‌دهند، کاهش یافته اما بر اساس استانداردهای تاریخی بالا باقی مانده‌اند.

@tajrishonline

ما را دنبال کنید