دولت بدون جنجال رسانه‌ای در حال پیشبرد برنامه‌های اقتصادی خود است

وزارت اقتصاد اعلام کرد: دولت برخلاف رسانه‌های منتقد که با اخبار و تحلیل‌های منفی سعی در القای افزایش تورم و دامن زدن به انتظارات تورمی هستند، بدون جنجال‌های رسانه‌ای در حال پیشبرد برنامه‌های خود و امیدآفرینی در جامعه است.

وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به گزارش روزنامه شرق با عنوان «تورم؛ سکوت دولت و تحلیل‌های عمومی ‌نارسا» توضیح داد: دولت سیزدهم از بدو آغاز به کار بر نقشه راه غیرتورمی تاکید کرد و در زمینه مهار تورم چند دسته سیاست‌های اقتصادی که نیاز به اجرای هم‌زمان داشت را فعال کرد به‌گونه‌ای که از زمان آغاز به کار دولت تا پایان اسفند ۱۴۰۰ موفق شد با سرعت بسیار خوبی تورم را کاهش دهد.

بر این اساس نرخ تورم در نتیجه عملکرد ۷ ماه اول دولت روند کاهشی داشت و عدد ۵۹ درصد به ۲۹ درصد محصول همین کاهش مستمر بود این موضوع نشان داد که دولت در کنترل موتور اصلی ایجاد تورم و کاهش ارزش پول ملی (رشد نقدینگی) ‌ موفق بود.

از ابتدای سال ۱۴۰۱ با حذف ارز ترجیحی و جنگ اوکراین و افزایش نرخ تورم در سطح جهان، تورم نقطه به نقطه افزایش یافت البته این موضوع فقط مختص کشور ما نبوده و بسیاری از کشورهای دنیا که تا سال گذشته تورم‌های ۲ درصدی داشتند، تورم ۵ برابر شده است به ویژه در حوزه خوراک، نان و مواد پروتئینی این تورم مشهود است.

اما از شهریورماه سال گذشته با شروع ناآرامی‌ها و در ادامه در ماه‌های بعد با ایجاد هراس و القای انتظارات تورمی یک جنگ ارزی علیه مردم ایران صورت گرفت که با واقعیت تجارت کشور و شاخص‌های اقتصادی تناسبی نداشت و دولت بر مبنای مسئولیتی که در مدیریت بازار ارز داشت، تدابیری اندیشید و در حال حاضر به طور نسبی ثبات به این بازار و سایر بازارها برگشته است.

البته در موضوع تورم نباید فراموش کرد که تورم، در کشور به درد مزمن تبدیل شده و حل و فصل آن نیازمند تصمیم‌گیری در سطح حاکمیت است تا به ناترازی‌ها دامن زده نشود. در پایان متذکر می‌شود دولت برخلاف رسانه‌های منتقد با اخبار و تحلیل‌های منفی سعی در القای افزایش تورم و دامن زدن به انتظارات تورمی هستند بدون جنجال‌های رسانه‌ای در حال پیشبرد برنامه‌های خود و امیدآفرینی در جامعه است و امیدوار است رسانه‌ها نیز در این باره به دولت یاری رسانند.

@tajrishonline

ما را دنبال کنید