طرح جامع و تفصیلی شهرها باید مورد بازنگری قرار بگیرد

کارشناس حوزه مسکن با تاکید بر اینکه توسعه افقی شهرها، گفت: طرح جامع و تفصیلی تمام شهرها با رویکرد جدید و اولویت توسعه افقی باید مورد بازنگری قرار بگیرد.

فرشید ایلاتی با اشاره به اعلام دولت و اظهارات اخیر وزیر راه و شهرسازی مبنی بر رویکرد جدید حاکم بر توسعه شهرها با اولویت توسعه افقی، اظهار داشت: از این جهت لازم است طرح‌های جامع و تفصیلی همه شهرها که توسط معاونت شهرسازی وزارت راه و شورای‌عالی شهرسازی تصویب و ابلاغ شده و مبنای اجرا قرار گرفته است، با رویکرد جدید مورد بازنگری قرار گیرد.

وی اضافه کرد: متاسفانه آنچه از سوی معاونت شهرسازی و معماری و دبیر شورای‌عالی شهرسازی کشور به استان‌ها ابلاغ شده متناقض با رویکرد جدید است؛ بخشنامه‌ای که ارجاع شده طرحی مبتنی بر تراکم ساختمانی با الگوی تراکم پهنه‌ای است که با رویکرد غلط پیشین توسعه عمودی شهرها نوشته شده و در توسعه افقی شهرها کارایی نخواهد داشت.

این کارشناس حوزه مسکن تاکید کرد: این ابلاغیه استانداران را به عنوان متولی شورای‌عالی مسکن مجاب به اجرای رویه‌های غلط قبلی می‌کند، این در حالی است که سیاست دولت سیزدهم، توسعه افقی است و اجرای چنین رویه‌ای که مبتنی بر تراکم ساختمانی بوده و به عنوان دستورالعمل قرار است در طرح نهضت ملی مسکن مورد استناد قرار بگیرد، باید لغو شود.

ایلاتی با بیان اینکه این بازنگری اصل مهمی است که باید در طرح‌های توسعه شهری مورد استفاده قرار بگیرد، گفت: به همین منظور نیاز است تا کارویژه جدیدی در دبیرخانه شورای‌عالی معماری و شهرسازی تعریف شود تا در مدت زمان کوتاهی بتوان با افزایش توان کارشناسی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های بخش خصوصی، طرح جامع و تفصیلی تمام شهرها با رویکرد جدید و اولویت توسعه افقی را مورد تجدیدنظر و بازنگری قرار داد.

@tajrishonline

ما را دنبال کنید