فرابورس هیچ‌گونه اقدامی برای حذف سفارش‌ها نکرده است

معاون عملیات و نظارت فرابورس ایران گفت: شایعات مطرح شده اساساً فاقد موضوعیت و اعتبار است. با توجه به فنی بودن مشکل، فرابورس ایران هیچ گونه اقدامی برای حذف سفارش‌ها و معاملات نکرده است.

به نقل از روابط عمومی فرابورس ایران، سروش حق‌وردی، درباره شرایط روز جاری در روند معاملات فرابورس اظهار کرد: سامانه معاملات فرابورس دچار اختلال شد که موضوع توسط شرکت مدیریت فناوری بورس تهران به عنوان شرکت پشتیبان سامانه معاملات مورد پیگیری قرار گرفت.

وی با اشاره به شفاف‌سازی شرکت مدیریت فناوری در خصوص اقدامات انجام شده برای رفع مشکل فنی هسته معاملات، افزود: طبق اعلام این شرکت به منظور رفع مشکل سامانه معاملات و بازگشت سیستم به حالت پایدار، ضروری بود برخی سفارش‌هایی که فرآیند مذکور را دچار مشکل می‌کند، بدون لحاظ نماد، قیمت، حجم، جهت معامله (خرید یا فروش) و مشتری از سامانه حذف شود.

حق‌وردی با تأکید بر اینکه حذف این سفارش‌ها توسط شرکت مدیریت فناوری بورس تهران صورت گرفت، اضافه کرد: فرابورس ایران با توجه به فنی بودن مشکل و نیز داشتن نقش خدمت‌گیرنده در زمینه سامانه معاملات، هیچ‌گونه اقدامی در راستای حذف سفارش‌ها و معاملات نکرده است.
این مقام مسئول در فرابورس ضمن اظهار تأسف بابت مشکل پدید آمده، تصریح کرد: در رابطه با بروز اختلال فنی، تمامی اقدامات و اتفاقات، مستند شده و پس از رفع چالش، مجدداً در راستای پیشگیری از تکرار، مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

وی تأکید کرد: بر اساس موارد مطرح شده در بالا، شایعه‌هایی مبنی بر بروز اقدامات تبعیض‌آمیز توسط فرابورس ایران از اساس فاقد موضوعیت و اعتبار است.

@tajrishonline

ما را دنبال کنید