واردات فولادی‌ها بیشتر شد

طبق آمار، واردات زنجیره فولاد از شمش فولاد تا انواع مقاطع، محصولات فولادی (جز آهن اسفنجی که دو سالی است واردات آن به کشور صفر رسیده و شمش فولاد) در ۱۱ ماهه سال گذشته نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۰ بیشتر شده است.

بر اساس آماری که توسط انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران، از ابتدای سال ۱۴۰۱ تا پایان بهمن ماه، میزان واردات مجموع مقاطع طویل ۷۵ درصد بیشتر شده که بیشترین افزایش واردات را ثبت کرده اما در مقابل، میزان صادرات آن تغییر خاصی نداشته است.

بیشترین رشد واردات مختص مقاطع طویل فولادی است که ۱۳۵ هزار تن طی ۱۱ ماهه ۱۴۰۱ واردات شده که ۷۵ درصد بیشتر از ۷۷ هزار تن وارداتی در مدت مشابه سال ۱۴۰۰ است اما بیشترین حجم واردات فولادی‌ها مختص محصولات فولادی است که ۸۶۵ هزار تن وارد شده و نسبت به میزان واردات آن در ۱۱ ماهه ۱۴۰۰ معادل ۶۵۰ هزار تن، ۳۳ درصد بیشتر شده است.

میزان واردات مقاطع تخت فولادی هم در ۱۱ ماهه ابتدایی سال گذشته نسبت به مدت مشابه سال پیش از آن، ۲۷ درصد بیشتر شده و از ۵۷۳ هزار تن در مجموع واردات طی ۱۱ ماهه ۱۴۰۰ به ۷۳۰ هزار تن در مدت مشابه ۱۴۰۱  رسیده است.  

طبق آمار، در واردات شمش فولادی، میزان واردات بیلت بلوم از ۲۰۰۰ تن در ۱۱ ماهه ۱۴۰۰ به ۶۰۰۰ تن در مدت مشابه سال گذشته (۱۴۰۱) رسیده که ۲۰ درصد افزایش یافته اما میزان واردات اسلب به کشور از ۳۰۰۰ تن به صفر در این مقایسه آماری رسیده و ۱۰۰ درصد افت واردات را ثبت کرده است.

در نهایت نیز همچنان طی روال سال‌های اخیر، واردات آهن اسفنجی به کشور صفر است.

@tajrishonline

ما را دنبال کنید