رشد تولید در گرو سرمایه‌گذاری و تکنولوژی است

یک کارشناس حوزه انرژی گفت: افزایش تعاملات بین‌المللی با کشورهایی همچون روسیه و چین می‌تواند موجب افزایش سرمایه‌گذاری، ورود تکنولوژی و تحقق شعار سال در راستای افزایش تولید شود.

نرسی قربانی با اشاره به شعار سال مبنی بر "مهار تورم و رشد تولید" و اهمیت این موضوع در حوزه انرژی، اظهار کرد: رشد تولید در حوزه انرژی به تصمیماتی بستگی دارد که در این مسیر اتخاذ می‌شود؛ رشد تولید وابسته به سرمایه‌گذاری و تکنولوژی است.

وی با تاکید بر اینکه توسعه روابط بین‌المللی موجب افزایش سرمایه و ورود تکنولوژی به کشور می‌شود، تصریح کرد: طی سال‌های اخیر در داخل کشور نیز توانمندی‌های متعددی ثبت شده و نمی‌توان گفت که ایران در حوزه انرژی کارآمد نیست؛ با این حال نیازمند افزایش تبادلات هستیم.

این کارشناس حوزه انرژی با بیان اینکه فناوری برای توسعه برخی حوزه‌ها در کشور وجود دارد اما حوزه‌های سخت‌تر، نیازمند همکاری‌های بیشتر با شرکت‌های بزرگ بین‌المللی هستند، گفت: با توسعه روابط با کشورهایی مانند چین و روسیه و سیاستگذاری درست می‌توانیم در این حوزه گام‌های مثبتی برداریم.

قربانی افزود: در سال‌های گذشته سرمایه‌گذاری‌های متعددی در حوزه انرژی صورت گرفته اما نیاز سرمایه در این بخش زیاد است و باید روش‌های دیگری نیز مورد توجه قرار بگیرد. با انجام سیاست‌گذاری درست و به شرط رسیدن به منابع مالی خوب بین‌الملللی و تکنولوژی روز می‌توانیم رشد تولید را محقق کنیم.

وی با اشاره به لزوم سیاستگذاری درست برای مهار تورم، گفت: در این بخش نیز لازم است مدیریت درست صورت گیرد؛ تورم زاییده افزایش نقدینگی در گردش و عدم سرمایه‌گذاری است که افزایش تعاملات بین المللی می‌تواند این موضوع را بهبود بخشد.

@tajrishonline

ما را دنبال کنید