نگرانی آلمان از هزینه گزاف ممنوعیت هواوی در شبکه 5G

نامه وزارت اقتصاد آلمان نشان می دهد اعمال ممنوعیت روی برخی قطعات ساخت شرکتهای هواوی و زد تی ئی (ZTE) چین می تواند در صورتی که لازم باشد این قطعات به شکل گسترده تری تعویض شوند، پیامد قابل توجهی روی شبکه موبایل آلمان داشته باشد.

دولت آلمان در حال حاضر سرگرم بررسی تامین کنندگان فناوری مخابرات است و می گوید این بررسی ارتباط مستقیم با تولید کنندگان خاصی ندارد.

بر اساس نامه وزارت اقتصاد آلمان به کمیته اقتصادی پارلمان این کشور، اگر تغییرات گسترده‌ای در نتیجه ممنوعیت یا مقررات الزامی باشد، احتمالا تاثیر قابل توجهی روی فعالیت شبکه های موبایل و تامین پوشش ضروری خواهد گذاشت.

امکان ارزیابی تاثیر دقیق روی اپراتورهای موبایل و سایر بازیگران اقتصادی وجود ندارد، زیرا این امر، به تصمیمات فردی و همچنین دوره های انتقال بستگی دارد.

بازبینی دولت ممکن است به این موضوع منتهی شود که اپراتورها ملزم شوند قطعاتی که در ساخت شبکه های نسل پنجم (5G) به کار رفته اند را تعویض کنند. تحت مقررات فعلی، اپراتورها خسارتی دریافت نخواهند کرد.

منتقدان شرکتهای هواوی و زد تی ئی، می گویند ارتباط نزدیک آنها به سرویس‌های امنیتی پکن، به معنای آن است که استفاده از قطعات آنها در شبکه های موبایل، می‌تواند به جاسوسان و حتی خرابکاران چینی امکان دسترسی به زیر ساخت حیاتی را فراهم کند.

بر اساس گزارش رویترز، هواوی، زد تی ئی و دولت چین، این ادعاها را رد و اعلام کرده اند که این ادعاها با تمایل به حمایتگرایی برای پشتیبانی از رقیبان غیر چینی، مطرح می‌شوند.

@tajrishonline

ما را دنبال کنید