استفاده از پشت‌بام‌های آلمان برای توسعه خورشیدی

آلمان برای سرعت بخشیدن به توسعه انرژی خورشیدی و کاهش اتکا به سوختهای فسیلی، روی استفاده از پشت بام‌های این کشور حساب باز کرده است.

پیش نویس راهبرد جدید دولت آلمان نشان می‌دهد نیمی از سلولهای فوتوولتائیک جدید، باید در هفت سال آینده، در پشت بام ساختمانها قرار داده شود.

آلمان قصد دارد تا پایان دهه جاری، ظرفیت نیروی خورشیدی را بیش از سه برابر افزایش داده و عمده برق خود را از منابع انرژی پاک به دست آورد. اما برای نیل به این هدف، این کشور باید میزان ظرفیتی که هر سال اضافه می‌کند را سه برابر کند.

بزرگترین اقتصاد اروپا برای جذب نوع سرمایه گذاری مورد نیاز برای توسعه سریع تجدیدپذیرها، به سختی تلاش می کند و این هدف، با تلاش برای کاهش وابستگی به زغال سنگ و گاز روسیه، فوریت بیشتری پیدا کرده است.

برای سرعت بخشیدن به فرآیند نصب و تائید، راهبرد جدید دولت آلمان، ۱۱ اقدام از کاهش فرآیند اداری گرفته، تا فراهم کردن مشوق برای گسترش پشت بام‌های خورشیدی، را پیشنهاد کرده است.

طبق اعلام انجمن صنعت خورشیدی آلمان، تقاضا رو به رشد است و از هر پنج مالک، چهار نفر در نظر دارند یک ماژول فوتوولتائیک برای تامین برق یا گرمایش خانه خود نصب کنند. با این حال، اکثر پنلها باید در پشت بام‌ها شرکتها یا در پارکهای زمینی نصب شود.

بر اساس گزارش بلومبرگ، این چالش وجود دارد که کارفرمایان انتظار دارند سرمایه گذاری خورشیدی به طور میانگین در مدت هفت تا هشت سال به ثمر بنشیند. تحت چنین شرایطی، این کار در اکثر موارد ممکن نیست. دولت آلمان راهبرد فوتوولتائیک نهایی را اوایل مه اعلام می‌کند.

@tajrishonline

ما را دنبال کنید