رشد بی سابقه دلار ، پاشنه آشیل اقتصاد ایران

تحلیل اقتصادی ، محمدحسین اکبرزاده

 

به نظر میرسد که طی این یازده سال رشد قیمت دلار ، پاشنه آشیل اقتصاد ایران شده است . و مواجه با پدیده هستیم که در دولت های اخیر ، فقط سعی دارند با متهم نمودن کانالهای تلگرامی و فضای مجازی  خطای کار خود را به گردن دیگران بیاندازند . بدیهی است ما منکر جنگ رسانه ای نمیشویم اما واقیت های بازار چیز دیگری است .
بصورت اختصار ،دو سناریو بسیار محتمل است یا دولت تصمیم به سوزاندن نقدینگی دارد و دلالان و بازیگران معاند اقتصاد را نقره داغ نماید . که در این سناریو سایر مردم غیر متخصص بسیار بایستی با احتیاط عمل کنند تا خاطره تلخ بورس تکرار نشود .
و سناریو دیگر آنکه ، کار از دست تیم اقتصادی دولت در رفته است و حقیقتا رئیس جمهور محترم بایستی فکری به حال این شرایط نمایند.

 

@tajrishonline

ما را دنبال کنید