سرلشکر سلامی: حامی ملت‌های مسلمان هستیم و آنها را در صحنه‌های سخت تنها نمی‌گذاریم

 

فرمانده کل سپاه در حاشیه رژه روز ارتش گفت: هیچ چیزی غیر از امنیت و آسایش برای کشورهای منطقه آرزو نمی‌کنیم و پیام این رژه امروز در واقع برای همسایگان این بود که ما حامی ملت‌های مسلمان هستیم و آنها را در صحنه‌های سخت تنها نمی‌گذاریم.

 

@tajrishonline

ما را دنبال کنید