رئیس کمیسیون شوراهای مجلس: وزیر کشور گفت که به افراد بدون حجاب تذکر پیامکی داده می شود

رئیس کمیسیون شوراهای مجلس: وزیر کشور گفت که به افراد بدون حجاب تذکر پیامکی داده می شود؛ در صورت اصرار فرد بر عدم رعایت حجاب، به آنها در مراکز خدمات عمومی خدمتی ارائه نمی‌شود؛ پس از این مرحله هم موضوع به قوه‌قضائیه ارسال خواهد شد / بر اساس گزارش وزیر کشور، واحدهای صنفی که در آن‌ها حجاب رعایت نشود، پلمب می‌شوند / به جای برخورد فیزیکی، برخورد هوشمندانه در دستور کار قرار گرفته

 

محمدصالح جوکار رئیس کمیسیون شوراهای مجلس می گوید وزیر کشور در گزارشی به این کمیسیون درباره جزئیاتی از طرح عفاف و حجاب توسط فراجا، اعلام کرد: طبق این طرح واحدهای صنفی که در آن‌ها عفاف و حجاب رعایت نشود، پلمب می‌شوند.

 

@tajrishonline

ما را دنبال کنید