توزیع کارت هدیه توسط نماینده شاهرود در بین روستاییان!

 

نماینده شاهرود در مجلس در رفتاری عجیب با توزیع کارت هدیه در سال انتخابات، بین روستانشینان رفته است! /انتخاب

 

@tajrishonline

ما را دنبال کنید