خرج ۵۰ میلیاردی پرسپولیس از پول سهام بدون اطلاع کمیته مصارف

سازمان بازرسی کل کشور به هزینه کرد باشگاه پرسپولیس بدون اطلاع کمیته مصارف ایراد قانونی گرفته است.

به گزارش خبرنگار ورزشی ، پس از عرضه اولیه سهام تیم‌های پرسپولیس و استقلال و با جذب مبالغی که از واگذاری سهام این دو باشگاه به دست آمد کمیته مصارف تشکیل شد تا در این کمیته بر مصرف منابع مالی به دست آمده نظارت شود.
این در حالی است که باشگاه پرسپولیس مبالغی از سرمایه خود را بدون مجوز کمیته مصارف هزینه کرده و سازمان بازرسی کل کشور این مورد را تخلف تشخیص داده و به آن ورود کرده است.

در ایرادی که سازمان بازرسی کل کشور به هزینه کرد مبلغی که بدون اطلاع کمیته مصارف خرج شده آمده که «باشگاه پرسپولیس بدون داشتن مجوز کمیته مصارف، بخشی از وجوه حاصل از فروش سهام به مبلغ ۵۲ میلیارد تومان را هزینه کرده است اما انجام هزینه این مبلغ را به اطلاع کمیته مصارف نرسانده است! این در حالی است که در خصوص دلایل عدم اخذ مجوز از کمیته مصارف، پاسخی از سوی باشگاه پرسپولیس اعلام نشده است.»

در این باره گفته می‌شود که با توجه به اسناد موجود، از مبلغ مورد اشاره رقمی در حدود بیش از ۳۲ میلیارد تومان بابت قراردادهای منعقده با بازیکنان و کادر فنی تیم بزرگسالان پرسپولیس در فصل جاری لیگ برتر به عنوان حق الزحمه هزینه شده است!

حالا باید دید که باشگاه پرسپولیس و رضا درویش مدیرعامل آن که بدون اجازه کمیته مصارف این مبلغ را هزینه کرده در خصوص آن، چه پاسخی به سازمان بازرسی کل کشور ارائه خواهند داد

@tajrishonline

ما را دنبال کنید