تویوتا رکورددار شد

 

فروش جهانی تویوتا با کاهش کمبود قطعات به یک رکورد در ماه فوریه رسید.

 شرکت تویوتا موتور اعلام کرد که فروش جهانی این خودروساز در ماه فوریه به رکورد رسیده است زیرا کمبود شدید قطعات به علت بیماری همه‌گیر تا حدودی پایان یافته و همچنین تولید جهانی نیز برای دومین ماه متوالی افزایش یافته است.با این حال، بزرگ‌ترین خودروساز ژاپن اعلام کرد که کمبود قطعات همچنان یک مشکل است البته این خودروساز در طول همه‌گیری، عملکرد بهتری نسبت به اکثر خودروسازان در مدیریت زنجیره‌های تامین داشت اما در سال گذشته به طور مکرر اهداف تولید ماهانه را کاهش داد.فروش جهانی آن در ماه گذشته، ۱۰.۳ درصد افزایش یافت و به ۷۷۳ هزار و ۲۷۱ دستگاه رسید که به علت افزایش ۵۳.۲ درصدی فروش داخلی بود اما در مقایسه با فوریه سال گذشته که فروش به دلیل کمبود نیمه هادی‌ها به شدت کاهش یافت، هنوز پایین بود.این شرکت اعلام کرد که تولید جهانی خودرو تویوتا با دو درصد افزایش به ۷۵۵ هزار و ۸۳۹ دستگاه رسیده است که کمی جلوتر از هدف خود یعنی ۷۵۰ هزار دستگاه است و این افزایش پس از جهش ۸.۸ درصدی در ژانویه بود.بر اساس گزارش رویترز، تولید داخلی همچنان به بهبود قوی ادامه داد و پس از افزایش ۳۰.۱ درصدی در ژانویه، ۱۱.۲ درصد در فوریه افزایش یافت.

@tajrishonline

ما را دنبال کنید