هوش مصنوعی و اینترنت اشیا محور انتخابی پارک علم و فناوری دانشگاه تهران در طرح تانا

معاون توسعه فناوری پارک علم و فناوری دانشگاه تهران گفت: امروزه تمام دستگاه‌ها و سازمان ها در بخش خصوصی و دولتی و همچنین کسب و کارها با هوش مصنوعی و اینترنت اشیا سروکار دارند؛ بنابراین این دو موضوع به عنوان محور انتخابی پارک در طرح توسعه اکوسیستم نوآوری استان‌ها (تانا) یک نیاز اساسی است.

ایرج اله دادی در گفت‌وگو با خبرنگار گروه علم و آموزش  با معرفی طرح توسعه اکوسیستم نوآوری استان ها (تانا) اظهار داشت: تانا به عنوان مجموعه‌ای از اقدامات در قالب یک رویداد تعریف می شود که با حمایت‌های معاونت فناوری و نوآوری وزارت علوم و راهبری پارک های علم و فناوری در استان ها عملیاتی می شود.

وی با تشریح اجرای رویداد تانا در استان تهران گفت: در استان تهران، چهار پارک علم و فناوری دانشگاهی به صورت کنسرسیوم موظف به اجرای طرح تانا هستند و پارک علم و فناوری دانشگاه تهران دبیرخانه این طرح است. پارک های علم و فناوری دانشگاه های تربیت مدرس، امیرکبیر و شهید بهشتی از دیگر مجریان طرح تانا استان تهران هستند.

اله دادی با تاکید بر همکاری میان پارک‌های علم و فناوری گفت: این موضوع به هم افزایی منجر می شود، در سال آینده نیز یک رویداد مشترک توسط چهار پارک علم و فناوری طرح تانای استان تهران را برگزار می کنند.

معاون توسعه فناوری پارک علم و فناوری دانشگاه تهران هدف کلی طرح تانا را توسعه و تقویت اکوسیستم نوآوری در استان‌ها با نگاه به مزیت‌های نسبی و ظرفیت فناورانه و همچنین مسایل و نیازهای آن استان عنوان کرد.

هوش مصنوعی و اینترنت اشیا محور انتخابی پارک علم و فناوری دانشگاه تهران در طرح تانا

وی افزود: به هم رسانی ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های علمی و فناورانه با نیازهای فناورانه و مسائل کلان کشور، ارتقای سطح دانش وتوانایی بازیگران اکوسیستم نوآوری، ترویج گفتمان نوآوری و کارآفرینی در استان‌ها، افزایش قدرت رقابت‌پذیری اکوسیستم‌های نوآوری استانی، کمک به حل مسائل استان از طریق ظرفیت‌های علمی و فناورانه دانشگاه‌ها و واحدهای فناور و شرکت های دانش بنیان در سطح ملی از دیگر اهداف طرح تانا است.

اله دادی درباره رویدادهای جذب سرمایه طرح تانا استان تهران یادآور شد: این رویدادها از هفتم تا دهم اسفند ماه در چهار پارک علم و فناوری مجری طرح تانا استان تهران برگزار شد و استقبال هم عالی بود. رویداد نهایی چهار پارک برای ارایه طرح های نهایی به طور یکسان سوم خرداد ۱۴۰۲ برگزار می‌شود. این چهار پارک توانمندی‌ها و کارهایی را که روی چالش های برگزیده انجام دادند، در محل دانشگاه شهید بهشتی به اشتراک می‌گذارند.

هوش مصنوعی و اینترنت اشیا محور انتخابی پارک علم و فناوری دانشگاه تهران در طرح تانا

معاون توسعه فناوری پارک علم و فناوری دانشگاه تهران گفت: در طرح تانا مسئله هایی از یک سازمان یا تعدادی سازمان دریافت شده تا با کمک هسته‌ها و نخبه‌ها، برای آن راه حل پیدا شود؛ پارک‌های علم و فناوری حوزه‌های مختلفی را انتخاب کرده و به صورت تخصصی بر آن متمرکز شدند، اینترنت اشیا و هوش مصنوعی زمینه انتخابی پارک علم و فناوری دانشگاه تهران در طرح تانای استان تهران است.

اله دادی افزود: امروزه تمامی دستگاه‌ها و سازمان ها اعم از بخش خصوصی و دولتی و همچنین تمامی کسب وکارها با هوش مصنوعی و اینترنت اشیا در ارتباط هستند. بنابراین محور انتخابی پارک علم و فناوری دانشگاه تهران، یک نیاز اساسی به شمار می رود.

معاون توسعه فناوری پارک علم و فناوری دانشگاه تهران درباره فراخوان جذب طرح‌ها برای رویداد تانا گفت: داشتن تیم کاری، نمونه محصول اولیه، برنامه جذب سرمایه برای طرح مورد نظر از جمله شروط انتخاب طرح در راستای دمودی تانا پارک علم و فناوری دانشگاه تهران است که استقبال عالی بود.

اله دادی ادامه داد: طرح های بسیاری بر اساس معیارها مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفتند که ۲۰ طرح قابلیت مشارکت در مرحله ارزیابی را داشتند و هفت تیم توسط تیم ارزیابی انتخاب و تایید شدند که روز ۹ اسفند که دمودی نهایی پارک برگزار شد، به ارائه طرح های خود به سرمایه گذاران پرداختند.

وی در ادامه بانک تجارت، همراه اول و صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه تهران را به عنوان سرمایه گذاران عنوان کرد و گفت: با تامین کننده مالی که داشتیم یک هدیه نقدی هم برای نفرات اول تا سوم در نظر گرفته ایم. البته بحث خود پروژه و تامین مالی آن جدا است و این به عنوان جایزه ای است که دوستان شرکت کردند و جایزه نقدی را تقدیم آنها می کنیم.

 

راهیابی هفت طرح به رویداد جذب سرمایه

معاون توسعه فناوری پارک علم و فناوری دانشگاه تهران درباره هفت طرح راه یافته به رویداد جذب سرمایه اظهار داشت: ایجاد زیرساخت اطلاعات زنجیره ارزش کشاورزی، فروش B۲B مایحتاج خانوار، ساخت نمونه محصول اولیه Pitchway پلتفرم اتصال سرمایه گذاران به سرمایه پذیران، اپراتور هوشمند انرژی نیروبان، ساخت نمونه محصول اولیه انتشار محتوای مطبوعات چاپی به صورت آنلاین، سیستم چت بات مراکز خدمات مشتریان شرکت های مخابرات و شناسایی دانشجویان دارای مشکلات روانشناختی هفت طرح راه یافته به رویداد جذب سرمایه است.

هوش مصنوعی و اینترنت اشیا محور انتخابی پارک علم و فناوری دانشگاه تهران در طرح تانا

اله دادی گفت: در این رویداد سه تیم برتر انتخاب و معرفی شدند که طرح های ایجاد زیرساخت اطلاعات زنجیره ارزش کشاورزی، فروش B۲B مایحتاج خانوار و ساخت نمونه محصول اولیه Pitchway پلتفرم اتصال سرمایه گذاران به سرمایه پذیران است.

وی افزود: موضوعاتی مانند ساختمان‌های هوشمند را دنبال می کنیم، در بحث نیروگاه‌ها و کارخانجات همه در هوش مصنوعی و اینترنت اشیا می گنجد و خود اپراتورها یکی از قدرقدرت های این حوزه هستند که وارد شدند. قطعا چند طرحی که انتخاب شدند نمی توانند پاسخگوی نیاز این حوزه بسیار وسیع باشند، اما برای شروع خوب است.

معاون توسعه فناوری پارک علم و فناوری دانشگاه تهران در ادامه استقبال دستگاه ها را از رویداد تانا خوب اعلام کرد و گفت: با توجه به فرصت کمی که داشتیم استقبال مطلوب بود، اما راضی نیستیم. البته در برنامه‌های بعدی اگر بتوانیم فرصت بیشتری بگذاریم، جذب و اطلاع رسانی خیلی بهتر خواهد شد.

وی در ادامه درباره برنامه‌های پارک گفت: یکی از برنامه ها اکوسیستم نوآوری استان ها است که برنامه یک کاسه ای است که از طرف وزارت علوم تعیین شده است. البته پارک علم و فناوری دانشگاه تهران سالیان سال است این کار را انجام می دهد و هسته های مستقر در پارک مستقر، در بحث زیست فناوری، نانو فناوری و فناوری اطلاعات خوشه بندی شده اند که برای هر خوشه و دسته سرمایه گذار تعیین و این هسته ها را حمایت می کند تا ایده خود را به مرحله تثبیت ایده برسانند و از آنجا به محصول اولیه برسند و به سمت شرکت بروند.

اله دادی افزود: بنابراین دانشگاه تهران در ۱۰ سال گذشته در این قسمت خیلی خوب عمل کرده است و اولین بار نیست که این کار را انجام می دهد. آن زمان خود دانشگاه به تنهایی این کار را انجام می‌داد و نیازها و چالش ها را رصد می کرد، اما این بار به صورت برنامه ای که از طرف وزارت علوم است، سعی کردیم در این قالب وارد شویم.

معاون توسعه فناوری پارک علم و فناوری دانشگاه تهران با بیان این که شرکت های پارک تقریبا نزدیک به ۲ هزار میلیارد تومان فروش داشته‌اند، ادامه داد: ۲۵۰ شرکت در پارک مستقر شده اند و ۱۵۰ شرکت در آستانه ورود و در نوبت انتظار هستند. شرکت های ما محصولات خود را در رابطه با تجهیزات پزشکی، دارو، ادوات و تجهیزات دقیق صادر می کنند، البته مساله تحریم های ظالمه خیلی روی قضیه فعالیت های بین المللی شرکت ها تاثیر منفی گذاشته است؛ امید است مسایلی که در گفتمان با کشورهای غربی است، براساس منافع کشورمان موفق باشد که شرایط خیلی بهتر خواهد شد.

وی در ادامه گفت: بدنبال این هستیم که بیشتر دانشجویان به صورت ایده به پارک ورود کنند. ساختمانی که می سازید شالوده آن ساختمان بسیار مهم است. بنابراین برای پارک های علم و فناوری دانشگاهی بحث هسته ها، نخبگان و دانشجویان در معیت استادان آنها بسیار مهم است. هم و غم برای ورود و فعالیت دانشجویان و دادن امکانات به آنها در پارک علم و فناوری است.

اله دادی افزود: البته دغدغه اصلی ما برای این کار هزینه ها است که سعی می کنیم هزینه ها را از استقرار شرکت ها در پارک، تامین کنیم.

معاون توسعه فناوری پارک علم و فناوری دانشگاه تهران یکی دیگر از مشکلات اساسی پارک را زیرساخت برای بحث شرکت ها عنوان کرد و گفت: پارک علم و فناوری دانشگاه تهران بزرگترین و قدیمی ترین پارک شهری کشور در منطقه امیرآباد شمالی جایی که هر مترمربع زمین چند ۱۰ میلیارد تومان ارزش دارد قرار گرفته است. اینجا هم اراضی و هم ساختمان کم داریم. در حال حاضر ۱۵۰ شرکت پذیرفته شده و ابلاغ خورده که غالبا هم دانش بنیان هستند و به دلیل این فضای کم در نوبت استقرار قرار گرفته اند.

وی بازاریابی برای فروش محصولات شرکت های دانش بنیان را مهم دانست و گفت: دستگاه هایی مثل وزارت نیرو، وزارت نفت، جهاد کشاورزی و محیط زیست اگر چه با شرکت های دانش بنیان با توجه به فرمان رهبر معظم انقلاب در آستانه سال ۱۴۰۱ همکاری می کنند اما واقعا بنا را بر خرید محصولات دانش بنیان و حمایت از شرکت های دانش بنیان بگذارند. محصولات داخلی نسبت به نمونه خارجی قطعا قیمت مناسب تری دارند. اگر نقایص و کمبودهایی دارد به رفع آنها کمک کنیم. هرچند بسیاری از محصولات دانش بنیان کشور از نظر قابلیت و توانایی بسیار سربلندتر و بهتر از نمونه خارجی آن است.

معاون توسعه فناوری پارک علم و فناوری دانشگاه تهران درباره حمایت دولت و معاونت علمی اظهار داشت: دولت ها حمایت های خود را دارند. امسال هم که سرلوحه ما فرمان رهبر معظم انقلاب است و قطعا حمایت دولت از این قضیه راهگشا بوده است؛ که اگر بخواهم مقایسه کنم از سنوات قبل بهتر بوده است.

وی ادامه داد: وزارت علوم حمایت های خوبی دارد که امید است ادامه پیداکند و از طرفی دستگاه هایی مثل معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در بحث نخبگان، متخصصان و صندوق شکوفایی حمایت ها را دارند، اما باید توجه بیشتری داشته باشند و دادن ردیف های عمرانی برای تکمیل ساختمان های پارک ها را در دستور کار قرار دهند.

معاون توسعه فناوری پارک علم و فناوری دانشگاه تهران با بیان این که در حال حاضر چند ساختمان در پارک به بودجه عمرانی نیاز دارد، گفت: از سرمایه گذاران دعوت می کنم با دادن حق بهره برداری این ساختمان ها را در حال احداث و نیمه ساز در پارک در خیابان شانزدهم تکمیل کنند که مقداری را در اختیار آنها قرار دهیم و مقداری هم حق بهره برداری به شرکت های دانش بنیان بدهیم که بتوانند مستقر شوند و به این زیست بوم کمک کنند.

اله دادی در ادامه افزود:‌ با توجه به قانون حمایت از تولید دانش بنیان و قانون جهش تولید مشکل قانون نداریم، اما اجرا و الزامات این قوانین است که دستگاه ها باید کمک کنند که این قوانین به خوبی اجرا شوند.

وی درباره حضور دهقانی فیروزآبادی در سمت ریاست معاونت علمی ریاست جمهوری گفت: وی تازه آمده و باید مقداری به او وقت داد، اما در این مدت کوتاه خیلی خوب عمل کرده و برنامه ریزی خوبی داشته است.

معاون توسعه فناوری پارک علم و فناوری دانشگاه تهران درباره برنامه های جدید پارک هم گفت: حمایت تمام قد از ایده های دانشجویی، نخبه و هسته های نوآور، ایجاد ناحیه نوآوری با امضای وزیر علوم و شهردار تهران، معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری و ر ییس دانشگاه تهران که موافقت نامه چهارجانبه است، اگر بتوانیم اوایل سال تصویب کنیم می تواند به حمایت از شرکت های مستقر در این ناحیه کمک کند.

وی گفت: این ناحیه از ضلع شمالی در کارگر شمالی از حکیم شروع می شود و به طرف میدان بهمن ادامه دارد؛ البته نه به آن وسعت. اگر بخواهم به سه قسمت تقسیم کنم قسمت اول ناحیه نوآوری منطقه اینترنت اشیا در امیرآباد شمالی است، منطقه دوم شهر دانش، در اطراف دانشگاه تهران است، ‌منطقه سوم کسب و کارهای خلاق است که پایین دست خیابان انقلاب به طرف پایین است که به پردیس علم و فناوری و مهارت آموزی شهید علی محمدی جنب فرهنگسرای بهمن ختم می شود.

معاون توسعه فناوری پارک علم و فناوری دانشگاه تهران درباره ارتباط بین پارک با دانشگاه ها و دانشجویان نخبه و برتر کشور گفت: یکی از وظایف پارک‌های دانشگاهی ارتباط با دانشجویان خود دانشگاه است و ارتباط با سایر دانشگاه ها نیست. دانشجویان به راحتی می توانند با دانشکده ها و واحد های آموزشی ارتباط بگیرند و آنها با فراخوان برای اهداف و برنامه‌های خود از دانشجویان استفاده کنند.

اله دادی افزود: دانشگاه تهران ابتدا این ارتباط را درون خود انجام می داد و بعداً در سطح ملی کار کرد؛ یعنی دو برنامه رویش و شکوفایی را در دستور کار داشت. در برنامه رویش دانشجویان مخاطب بودند و از تیم های دانشجویی استفاده می شد و در برنامه شکوفایی استادان در معیت دانشجویان و دانشجویان در معیت استادان بودند.

وی ادامه داد: این برنامه ابتدا در سطح دانشگاه تهران برگزار می شد و بعدا به سایر دانشگاه ها با موضوعات مختلف تسری پیدا کرد. دانشجویان می آمدند و ایده هایی که داشتند در اینجا ارایه می دادند و مورد ارزیابی قرار می گرفتند و انتخاب می شدند و حمایت مالی و معنوی می شدند و در آخر گزارش می دادند. این فقط مخصوص پایان نامه ها نبود. بنابراین این یک نحوه ارتباط در قالب هسته های نوآور و فناور تحت برنامه رویش و شکوفایی بود.

معاون توسعه فناوری پارک علم و فناوری دانشگاه تهران گفت: در این قضیه بیش از هزار هسته جذب پارک علم و فناوری شدند و مورد ارزیابی قرار گرفتند. در مجموع ۳۰ درصد توانستند با پارک ارتباط داشته باشند و تیم های دانشجویی در برنامه رویش چیزی بین ۲۵ تا ۳۰ میلیون تومان بسته به سالی که برنامه انجام می شد دریافت می کردند. در برنامه شکوفایی هم این برنامه ادامه داشت و در سال ۱۴۰۱ به رقم صد میلیون تومان هم می توانست افزایش پیدا کند.

وی افزود: دانشگاه تهران برنامه دیگری را در بحث پایان نامه های دانشجویی ایجاد کرده است. در حال حاضر چندین هزار پایان نامه دانشجویی در چند سال اخیر دفاع کردند و دانش آموخته شدند که بعضی از آنها قابلیت تجاری سازی و ارزیابی فناوری را دارند.

اله دادی ادامه داد: اخیرا با همکاری معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه و اداره کل سیاست گذاری نوآوری و فناوری آن معاونت در دانشگاه تهران همکاری صورت گرفته است و تعداد ۱۰۰ پایان نامه در فاز اول از میان چند صد پایان نامه انتخاب شدند که مقرر شد توسط مرکز نوآوری دانشگاه مورد داوری کسب و کار و فنی قرار گیرند و آنهایی که قابلیت تجاری دارند در بهار سال آینده نشستی گذاشته شود تا مورد حمایت دانشگاه قرار گیرند.

معاون توسعه فناوری پارک علم و فناوری دانشگاه تهران گفت: پایان نامه دکتری که حداکثر ۲ میلیون حمایت می شد، در این طرح نه تنها می تواند به محصول تبدیل شود بلکه از حمایت بالاتری برخوردار خواهد شد.

وی درباره استفاده از پایان نامه های دانشجویی در حوزه اینترنت اشیا و هوش مصنوعی نیز بیان کرد: تانا روی اینترنت اشیا و هوش مصنوعی تازه شروع شده فعلا هنوز به خوشه های این برنامه ها در این دو زمینه علمی در بحث پایان نامه ها نرسیده ایم.

اله دادی گفت: از سابق طرح هوشمند علمی را در دانشگاه تهران داشتیم و آن را باید رفته رفته وسعت دهیم مثلا خوشه نانو، خوشه محیط زیست، خوشه انرژی و یکی از این خوشه ها هم هوش مصنوعی و اینترنت اشیا است که امید است بتوانیم پایان نامه ها و طرح هایی را در این زمینه انتخاب و رصد کنیم و برای اهداف این برنامه استفاده کنیم.

@tajrishonline

ما را دنبال کنید