مسکن ملی در مرز یک میلیون واحد

پروژه نهضت ملی مسکن شهر جدید گلبهار مشهد

طی حدود یک سال و نیم گذشته پروژه نهضت ملی مسکن روند تدریجی رشد را سپری کرده و در حال حاضر حدود ۹۰۰ هزار متقاضی موثر در این طرح افتتاح حساب کرده و بیش از نیم میلیون واحد به مرحله ساخت رسیده است.

به گزارش ایسنا، طرح نهضت ملی مسکن که از مهرماه ۱۴۰۰ و حدود دو ماه پس از تصویب قانون جهش تولید و تامین مسکن به مرحله اجرا رسید در حال حاضر در بخشهایی به نازک کاری، در مواردی به پیشرفت ۴۰ تا ۹۰ درصد و در بخشهایی به مرحله فونداسیون رسیده است.

هدف دولت سیزدهم آن است که تولید مسکن در کشور را از طریق طرحهای دولتی و بخش خصوصی به سالیانه یک میلیون واحد برساند. با توجه به زمان‌بر بودن پروژه‌های مسکونی قرار است چهار میلیون واحد طی چهار سال اجرا شود.

طرح نهضت ملی مسکن که با اقدام ملی و مسکن مهر پیوند خورده طی حدود یک سال و نیم گذشته فراز و نشیبهایی را سپری کرده است. این پروژه درگیر چالشهایی بوده که شاید مهمترین آن کمبود منابع مالی باشد. قرار است این طرح از طریق تسهیلات بانکی و آورده متقاضیان اجرا شود. در سال اول ۳۶۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی برای پروژه نهضت ملی مسکن پیش‌بینی شد. این در حالی است که بانکها در ۱۸ ماه گذشته منابع چندانی به این طرح اختصاص ندادند و متقاضیان از توانایی کافی برخوردار نبودند؛ به طوری که از ۳.۶ میلیون متقاضی تایید صلاحیت شده تا کنون ۸۹۴ هزار نفر اقدام به افتتاح حساب کرده و ۵۱۰ هزار نفر مبالغی بین ۳۰ تا بیش از ۴۰ میلیون تومان آورده واریز کرده‌اند.

با همه مشکلاتی که سپری شد متقاضیان، کارشناسان و مسئولان امیدوارند در سال ۱۴۰۲ پروژه نهضت ملی مسکن روی غلتک بیفتد؛ چرا که بخشی از چالشها مثل پای کار آمدن بانکها برای تامین اعتبارات برطرف شده است. همچنین راهکارهای دیگری مثل تهاتر نفت با پروژه های مسکونی یا استفاده از منابع مالی انبوه‌سازان برای تسریع در اجرای طرحها پیش‌بینی شده است.

طبق آماری که ۲۹ اسفند ۱۴۰۱ ارایه شد تاکنون حدود ۸۹۴ هزار و ۱۶۸ نفر متقاضی طرح نهضت ملی مسکن در بانک افتتاح حساب کرده و حدود ۵۱۰ هزار نفر بیش از ۳۰ میلیون تومان واریز داشته‌اند. همین تعداد (۵۱۰ هزار واحد) نیز به مرحله ساخت رسیده و برای ۲.۴ میلیون واحد مسکونی، زمین تامین شده است. اگر متقاضیان جدیت بیشتری در تامین آورده نشان دهند پروژه نهضت ملی مسکن می تواند در سال ۱۴۰۲ از مرز یک میلیون واحد عبور کند.

@tajrishonline

ما را دنبال کنید