حسرت مژگانِ «پوست شیر» در زندگی واقعی چیست؟

ژیلا شاهی، بازیگری که این روزها با نقش مژگان در سریال «پوست شیر» بازی‌اش بیش از پیش به چشم آمده و مورد تحسین قرار گرفته است در گفت‌وگو با هوشنگ گلمکانی، بزرگترین حسرت زندگی‌اش را درگذشت پدرش می‌داند که علی‌رغم آن که همواره پشتیبان‌اش بود نماند تا موفقیت‌اش را ببیند. 

 ژیلا شاهی، بازیگر که این روزها با نقش مژگان در سریال «پوست شیر» بازی‌اش بیش از پیش به چشم آمده و مورد تحسین قرار گرفته است در گفت‌وگویی با هوشنگ گلمکانی که ویدئوی آن در فضای مجازی منتشر شده است به مسیر دشواری اشاره می‌کند که برای رسیدن به جایگاه فعلی‌اش طی کرده است.

او در بخشی از این گفت‌وگو به این نکته اشاره می‌کند که مدت زیادی را در جاده خاکی طی کرده تا سرانجام به جاده آسفالت رسیده است. ژیلا شاهی بزرگترین حسرت زندگی‌اش را درگذشت پدرش می‌داند که علی‌رغم آن که همواره پشتیبان‌اش بود نماند تا موفقیت‌اش را ببیند.

ژیلا شاهی در «پوست شیر» نقش همسر رضا پروانه را بازی می‌کند و بازی‌اش مورد توجه قرار گرفته است.

@tajrishonline

ما را دنبال کنید