پس از‌ تعطیلات‌ به سراغ‌ گران‌فروشان بلیت هواپیما می‌رویم

وزیر راه و شهرسازی گفت: در موضوع سوءاستفاده از نرخ بلیت هواپیما و گران فروشی، تعارف نداریم و بعد از تعطیلات به سراغ خاطیان خواهیم رفت.

، وزیر راه و شهرسازی در نشست مشترک با مسئولان حمل و نقل هوایی، اظهار داشت: بیشترین پیگیری‌ اینجانب در وزارتخانه در خصوص تاخیر پروازها است و خوشبختانه شاهد کاهش تاخیرها هستیم.وی افزود: همین تاخیرهای کم نیز برای مردم زیاد است و مردم با وجود تکنولوژی‌های هواشناسی، نباید شاهد تاخیر یا لغو پرواز باشند.وزیر راه و شهرسازی اضافه کرد: تجهیزات کمک ناوبری در فرودگاه‌ها در سال جدید حتما افزایش می‌یابد و متعاقب آن تاخیر پروازها کاهش خواهد یافت.بذرپاش اضافه کرد: در فرودگاه‌های پر تردد، نمایندگان خوش‌خلق باید پاسخگوی مردم باشند و شرکتهای هواپیمایی در پویایی روابط عمومی و اطلاع رسانی به مردم تلاش مضاعفی داشته باشند.وی گفت: بیش از ۸۰درصد پروازها به‌موقع انجام می‌شود و این موضوع باید برای مردم بازتاب خبری و امیدواری داشته باشد.وزیر راه و شهرسازی با تأکید بر اینکه شرکت های هواپیمایی باید در مواقع لزوم هادی یکدیگر باشند، گفت: ضرورت دارد کمیته ویژه ای برای ترخیص بار سریع در فرودگاه‌ها برپا شود.بذرپاش تأکید کرد: نصب ایربریج و حذف اتوبوس در فرودگاه‌ها از مهم‌ترین اولویت‌های امسال است.وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: در موضوع سوءاستفاده از نرخ بلیت و گران فروشی، تعارف نداریم و بعد از تعطیلات به سراغ خاطیان خواهیم رفت.

@tajrishonline

ما را دنبال کنید