گواهی سپرده نفت؛ ابزاری برای حفظ ارزش پول ملی

سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی ایران گفت: عرضه گواهی سپرده کالایی نفت علاوه بر آنکه برای دولت درآمدزایی بسیاری دارد، ‌ برای حل مشکل اقتصاد نیز راهگشاست و این طرح ضمن هدایت نقدینگی در کشور به حفظ ارزش پول ملی هم کمک می‌کند.به گزارش  از سازمان بورس، «سید حمید حسینی» با تاکید به اینکه فروش نفت خام به مردم در قالب اوراق گواهی سپرده کالایی نفت، مزایای زیادی به همراه دارد، افزود: با توجه به شرایط اقتصادی کشور به طور قطع این طرح مورد استقبال مردم قرار خواهد گرفت.وی با بیان اینکه این طرح از نظر اقتصادی در مقایسه با سایر بازارها دارای مزیت‌هایی است، اظهار کرد:‌ فروش نفت خام به مردم در قالب اوراق گواهی سپرده کالایی، حتما به جمع آوری نقدینگی از جامعه همچنین تامین نقدینگی شرکت ملی نفت، کمک بسیار خواهد کرد.سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی ایران با اشاره به رویکرد شرکت ملی نفت مبتنی بر افزایش شفافیت و توسعه بازار از طریق سازوکارهای بورس انرژی، گفت: این طرح ضمن کمک به نقدینگی در کشور، حفظ ارزش پول و کمک به سرمایه‌گذاری‌های بسیار را هم به دنبال دارد.وی اضافه کرد: حضور بیش از پیش بخش خصوصی از دیگر مزایای اجرای کامل این طرح در کشور است.به گفته حسینی، به نظر می‌رسد این اقدام گشایش اقتصادی برای دولت به شمار می‌رود و علاوه بر آن مردم را در درآمدهای نفتی کشور شریک خواهد کرد زیرا قرار است با انتشار اوراق به روش گواهی سپرده کالایی، آحاد جامعه در خرید و فروش نفت وارد شوند.سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی تاکید کرد:‌ برای حفظ ارزش پول با توجه به نوسان بازارهای مختلف، خرید بشکه نفت بهترین ابزار است.

@tajrishonline

ما را دنبال کنید