تصمیم جدید مجلس درباره یارانه ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومانی

نمایندگان مجلس در جریان بررسی بودجه سال ۱۴۰۲ سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها را موظف به پرداخت ۳۱۵ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۲ برای پرداخت یارانه نقدی و معیشتی و همچنین ۴۵ هزار میلیارد تومان برای مستمری مددجویان کمیته امداد و بهزیستی کردند.

 ادامه رسیدگی به جزئیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ در دستورکار نمایندگان در جلسه علنی امروز (یکشنبه شانزدهم اسفند ماه)قرار دارد و وکلای ملت در این نشست به تبصره ۱۴ این لایحه خواهند پرداخت که در ادامه برخی از مصوبات را می‌خوانیم:

۳۱۵ هزار میلیارد برای پرداخت یارانه نقدی و معیشتی اختصاص یافت

نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت صبح امروز و در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ ، با بخش‌های (۲)و (۳) جز (۱) بند (الف) تبصره (۱۴) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

در بخش‌ (۲) جز (۱) بند (الف) تبصره (۱۴) ماده واحده این لایحه آمده است: سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها موظف است با ابلاغ و تخصیص سازمان برنامه‌وبودجه کشور نسبت به پرداخت مصارف به شرح ذیل متناسب با تحقق دریافتی‌ها (منابع) اقدام نماید. ایفای تعهدات مربوط به پرداخت وجوه موضوع جزء۲ بند الف تبصره ۱۸ مشمول این حکم نمی باشد.

مبلغ سه میلیون و یکصد و پنجاه هزار میلیارد (۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال بابت یارانه نقدی و معیشتی پرداخت شود.

تعیین ۴۵ هزار میلیارد برای مستمری مددجویان کمیته امداد و بهزیستی

همچنین در بخش‌ (۲) جز (۱) بند (الف) تبصره (۱۴) ماده واحده این لایحه آمده است: مبلغ چهارصد و پنجاه هزار میلیارد (۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال بابت مستمری خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور پرداخت شود.

@tajrishonline

ما را دنبال کنید