فرش دستباف سنددار میشود

رئیس کمیسیون فرش دستباف، صنایع دستی و گردشگری اتاق تعاون ایران از شناسنامه دار کردن فرش دستباف از ابتدای سال ۱۴۰۲ خبر داد و گفت: شناسنامه فرش مثل سند ماشین و خانه در دفترخانه ها ثبت می‌شود.

عبدالله بهرامی ، درباره جزئیات شناسنامه و سند دار کردن فرش دستباف ایرانی اظهار کرد: اقدام بسیار خوبی که مرکز ملی فرش از یک ماه گذشته در حال انجام آن بوده بحث سر و سامان دادن به وضعیت شناسنامه فرش است.‌ در جلسه دیروز مرکز ملی فرش، مجوز کارگزاری این کار به اتحادیه تعاونی های فرش دستباف واگذار شد و بر این اساس کلیه فرشها از اول سال ۱۴۰۲  شناسنامه دار می شوند.
به گفته وی با شناسنامه دار شدن فرشهای دستباف، امکان سنددار شدن آنها نیز فراهم می شود و شناسنامه های فرش مثل سند ماشین و ساختمان در دفترخانه ها و دفاتر رسمی به ثبت می رسد.
مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های فرش دستباف با بیان اینکه داشتن شناسنامه به فرش ارزش و اعتبار می دهد، تصریح کرد: فرش دستباف از لحاظ کیفیت کار و تنوع رنگ، بافت، مواد اولیه، نقشه و طرح مورد کارشناسی قرار می گیرد و سازمان استاندارد نیز آن را تأیید می کند تا شناسنامه ای خاص و یکدست صادر شود.
رئیس کمیسیون فرش دستباف، صنایع دستی و گردشگری اتاق تعاون ایران در عین حال درباره مزایای شناسنامه‌دار کردن فرش دستباف اظهار کرد: مهمترین مزیت شناسنامه دار شدن فرش دستباف این است که با این سند می توان فرش را فروخت. دوم اینکه اگر فرش سرقت شود با توجه به اینکه دارای سند و کد پیگیری است، قابلیت شناسایی در هر نقطه از ایران و جهان را دارد.سوم اینکه چون سند در سیستم ثبت می شود جلوی فروش فرشهای تقلبی را می گیرد.
وی ادامه داد: به عنوان مثال در داخل کشور ممکن است فرش تبریز بافته شود ولی استانهای دیگر هم همان فرش را تولید کنند. شناسنامه دار شدن فرش، اصالت فرش را تایید و مشخص می کند این فرش واقعا در خود تبریز بافته شده یا در یک استان دیگر با هزینه کمتر تولید شده است.
به گفته بهرامی در شناسنامه فرش، نام بافنده، نوع مواد اولیه و نوع رنگهای به کار رفته اعم از گیاهی یا شیمیایی و کیفیت آنها مشخص می شود و فرش هایی که با شناسنامه یا سند صادر می شوند جایگاه فرش ایران را در مقابل کشورهای رقیب ارتقا می‌دهد.

@tajrishonline

ما را دنبال کنید