بسته سیاست ارزی بانک مرکزی فعلا به ثمر نشسته است

کارشناسان و رسانه ها عوامل و گمانه زنی های متفاوتی را برای تشدید نوسانات بازار ارز به ویژه در ماه های اخیر مطرح می کنند، از رشد نقدینگی و تورم گرفته تا رشدپایه پولی. تلاش دولت برای جبران کسری بودجه از جمله عوامل منتقدان برای این بحران بیان می شود.

به گزارش پایگاه خبری تجریش آنلاین ، دکتر محمد فرزین در میانه یک بحران ارزی  عهده دار مسئولیت بانک مرکزی شد، بحرانی که در کنار عواملی همچون رشد نقدینگی و تورم،  پیامدهای آتش زیرخاکستر فتنه اغتشاشات خیابانی هم، رفته رفته دامنگیر حوزه اقتصاد می شد و شکست خوردگان فتنه اغتشاشات اهداف برزمین مانده در آشوب خیابانی را در میدان اقتصاد جستجو می کردند.

نوسان نرخ ارز که از اردیبهشت ماه امسال کلیدخورده بود در دی ماه می رفت تا وارد مرحله جدیدی شود و در اوایل اسفند وارد کانال تاریخی 60 هزار تومان هم شد، کارشناسان و رسانه ها عوامل و گمانه زنی های متفاوتی را برای تشدید نوسانات این بازار به ویژه در ماه های اخیر مطرح می کنند. از رشد نقدینگی و تورم گرفته ، تا رشدپایه پولی و تلاش دولت برای جبران کسری بودجه از جمله نقدهای منتقدان برای این بحران ارزی بیان می شد .

در این بین برخی تحلیل ها نیز بیانگر تشدید جنگ ارزی میان ایران و امریکا است. و این جنگ را ادامه طرح براندازی از طریق اغتشاشات خیابانی و با هدف فروپاشی اقتصاد ایران می دانند. جنگی که تلاش می کند از طریق  گروه های تلگرامی در فضای مجازی و رسانه های ماهواره ای و تحریک انتظارات تورمی و ایجاد تقاضای کاذب و شکل گیری قیمت های غیر واقعی، اقتصادایران را فلج کند. نرخ هایی که با واقعیت اقتصاد ایران و ارزش واقعی دلار هیچ انطباقی ندارد.

حال بایستی نظاره گر بود تا در این جنگ اقتصادی ، مهره چینی‌های تیم اقتصادی دولت چگونه از کار در خواهد آمد . 

تا اینجا که روند نزولی می‌باشد ، البته با 3 ماه پیش یسیار فاصله دارد .

@tajrishonline

ما را دنبال کنید