معوقات بانکی در بانک های قرض الحسنه فقط ۰.۵ درصد است

وزیر اقتصاد با اشاره به معوقات بانکی که حدود ۵ درصد است گفت: اما معوقات بانک‌های قرض الحسنه تنها نیم درصد است.
 سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد در نخستین همایش ملی قرض الحسنه گفت: در مسیرهای اصلی وزارت اقتصاد به دنبال تقویت عدالت اجتماعی در اقتصاد ایران هستیم، اقتصاد پایدار محصول عدالت اجتماعی و حضور مردم در اقتصاد است و اگر بر حضور مردم و نظارت ویژه مردم در اقتصاد اصرار داریم به دلیل همین امر است.
وی ادامه داد: مجموعه ۲ بانک قرض الحسنه، ۲۳ میلیون نفر عضو داشته‌اند که همین دو بانک به ۴ و نیم میلیون نفر تسهیلات ارائه داده‌اند.
به گفته خاندوزی قرض الحسنه نماد بزرگی برای اقتصاد اسلامی بوده و هسته سخت اقتصاد اسلامی است.
وزیر اقتصاد ادامه داد: در بانک‌های دیگر ۵ درصد معوقات وجود دارد اما معوقات بانک‌های قرض الحسنه تنها نیم درصد است.
خاندوزی تصریح کرد: مزد خدمت به جای کارمزد در بانک‌های قرض الحسنه مطرح شده و این نوع نگاه تحولی در بانکداری ایجاد خواهد کرد، این کار را بقیه بانک‌های کشور نیز باید اجرا کنند و این مسیر اصلاحی بسیار مبارک است.
وی اظهار کرد: در کشور ما نزدیکی به منابع قدرت برای دسترسی به منابع بانکی قطعاً تأثیرگذار بوده و هر که نزدیکتر بوده سهم بیشتری داشته و هر که دورتر بوده دسترسی کمتری داشته است، اما دولت سیزدهم به دنبال شمولیت مالی برای عموم مردم است.
به گفته وزیر اقتصاد شبکه بانکداری کشور باید همراه شمولیت، شفافیت را نیز در راستای مهمترین اهداف خود تعریف کند تا اعتماد از دست رفته مردم به شبکه بانکداری بازگردد.
این مقام مسئول ادامه داد: ما سیاستگذاران اقتصادی باید کاری کنیم تا فرهنگ سودهای غیرمولد و سوداگری باب نشودو باید به سمت فرهنگ نیکوکاری و قرض الحسنه رفته و عملاً با سوداگری و سفته بازی در بازارهای مصرفی مبارزه کرد.
وی در پایان گفت: سال ۱۴۰۲ با رفع محدودیت‌ها از شبکه بانکداری قرض الحسنه به سمت توسعه بانکداری قرض الحسنه برویم.

@tajrishonline

ما را دنبال کنید