دستاوردهای کشاورزی بوشهر در فاصله ۲ سفر رئیس جمهور

 وزیر جهاد کشاورزی شامگاه جمعه در نشست شورای برنامه ریزی و توسعه استان بوشهر گفت: از سفر دور نخست ۱۶ مهرماه سال گذشته رئیس جمهور به استان بوشهر تاکنون یکهزار و ۵۰۰ هکتار به سطح پرروش و ۱۵ هزار تن به میزان تولید میگوی پرورشی در این استان افزوده شده و زمینه اشتغال ۹۲۰ نفر را فراهم کرده است.
سید جواد ساداتی نژاد اظهار کرد: همچنین با شروع عملیات اجرایی ۲ مجتمع پرورش میگو در دور دوم سفرهای استانی هیات دولت به استان بوشهر یکهزار و ۳۲۰ هکتار به سطح پرورش میگوی این استان افزوده می‌شود.
وی ادامه داد: با افزایش این مجتمع‌های پرورش میگو ۱۲ هزار تن به مجموع تولید میگوی پرورشی استان بوشهر افزوده و ۶۰۰ فرصت شغلی نیز در استان ایجاد می‌شود.
به گفته وزیر جهاد کشاورزی برای اجرای طرح‌های جدید پرورش میگو در استان بوشهر با یکهزار و ۲۰۰ میلیارد تومان سرمایه گذاری خواهد شد.
وی تاکید کرد: با توجه به سرمایه‌گذاری انجام شده استان بوشهر امروز به عنوان قطب میگوی پرورشی رتبه اول تولید را در این بخش دارد و این شرایطی فوق العاده برای این استان است.
ساداتی نژاد با اشاره به آغاز عملیات اجرایی نخستین شهر مولد کشاورزی ایران در استان بوشهر گفت: این پروژه جدیدی است که سکونت به همراه اشتغال کشاورزی به عنوان یک طرح نوآورانه مطرح و امروز اجرایی شده است.
وی افزود: امروز به سمت روستاهای مدرن و نوین درحرکت هستیم و شهر مولد کشاورزی منطقه دلوار با وسعت یکهزار و ۲۰۰ هکتار که فاز نخست آن در سطح ۲۰۰ هکتار آغاز شده است.
ساداتی نژاد ادامه داد: شهر مولد کشاورزی منطقه دلوار چهار هزار مسکن مولد ۶ هزار اشتغال مستقیم، ۲ هزار شغل غیر مستقیم و سالانه ۶۰ هزار تن تولید میگو خواهد داشت.
وی یادآور شد: شهر مولد کشاورزی یک الگو است که تاکنون پنج شهر برای کشور تعریف شده است.
وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: اسکله‌های صیادی به عنوان یکی از مطالبه‌های مردم و صیادان است که برای اسکله نخل تقی و خورخان در سفر دور اول هزینه‌هایی انجام شد و برای تکمیل آنها ۹۰ میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده است که به طور کامل عملیاتی شود.
ساداتی نژاد در باره توسعه شبکه‌های آبیاری در استان بوشهر بیان کرد: ۶۰۰ هکتار شبکه‌های آبیاری نوین در سعدآباد دشتستان در سفر اول به پایان رسیده و مابقی آن با ۳۰ میلیارد تومان در سفر دوم در دستو کار است.
وی گفـت: تکمیل شبکه‌های آبیاری شبانکاره و آبپخش برای یکهزار و ۲۰۰ هکتار نخیلات با مصوبات سفر دوم به اتمام می رسد.
وزیر جهاد کشاورزی افزود: مسکن از طرح‌های دولت سیزدهم است که در این ارتباط عملیات اجرایی ۶۲۴ واحد مسکن کارکنان جهاد کشاورزی استان بوشهر را آغاز شد.
بنا به اظهار ساداتی نژاد در سفر دوم رئیس جمهور ۲۰۰ میلیارد تومان برای آبخیزداری استان بوشهر اختصاص یافته است.
وی در باره اجرای الگوی کشت اظهارکرد: پس از ۵۰ سال که کشت جالیز در پایین دست سد رئیسعلی با آب بری بالایی انجام می شود برای نخستین بار سه هزار هکتار آن در قالب الگوی کشت به گندم و دانه روغنی اختصاص یافته است که امیدواریم به طور کامل الگوی کشت در این استان اجرا شود.
وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: در بحث ماهی در قفس قبل از دولت سیزدهم تنها ۱۶ قفس در استان بوشهر داشتیم و امروز این شمار به ۵۶ قفس افزایش یافته که ۴۶ قفس جدید هم در دستور کار قرار گرفته که می تواند در آبزی پروری و ساماندهی صیادان غیر مجاز موثر باشد.

@tajrishonline

ما را دنبال کنید