خودروسازان باید تا پایان سال از شمول قیمت‌گذاری دستوری خارج شوند

رئیس سازمان خصوصی‌سازی گفت: طبق تعهد وزارت صمت، خودروسازان باید تا پایان سال از شمول قیمت گذاری دستوری خارج شوند.
رئیس سازمان خصوصی‌سازی گفت: طبق تعهد وزارت صمت، خودروسازان باید تا پایان سال از شمول قیمت گذاری دستوری خارج شوند، در صورت عدم انجام این تعهد امکان فروش سهام تودلی خودروسازان وجود ندارد.
حسین قربانزاده، رئیس سازمان خصوصی‌سازی در مورد اینکه با توجه به اینکه هنوز به صورت رسمی در مورد خروج خودروسازان از قیمت گذاری دستوری تصمیمی گرفته نشده است، واگذاری خودروسازها چه می‌شود اظهار کرد: بر اساس تعهدی که از وزارت صمت گرفتیم، باید خودروسازان تا پایان سال از شمول قیمت گذاری دستوری خارج شوند.
رئیس سازمان خصوصی‌سازی افزود: این تعهد یا انجام می‌شود و یا انجام نمی‌شود؛ اگر انجام نشود امکان دادن مجوز برای فروش سایت‌ها و شرکت‌های زیرمجموعه آنها وجود ندارد.
وی تصریح کرد: در حال حاضر ۵ درصد از سهام ایران خودرو و ۱۷ درصد از سهام سایپا دست دولت باقی مانده است؛ بنابراین واگذاری سهام تودلی خودروسازان به دولت مربوط نمی‌شود.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: سهام تودلی خودروسازان دست دولت نیست و در اختیار شرکت قرار دارد و شرکت باید تا پایان سال این سهام تودلی را واگذار کند.

@tajrishonline

ما را دنبال کنید