30هزار پارکینگ در محله‌های تهران

ساخت پارکینگ‌های محلی، طرحی بلندمدت است که به‌تدریج و طی سال‌ها می‌تواند بخشی از فضای موردنیاز برای خودرو‌های شخصی را تامین کند. با توجه به انبوه خودرو‌های شهر، سال‌ها طول می‌کشد که بخشی از مشکل کمبود پارکینگ به این وسیله رفع شود. به گزارش همشهری، طرح این دوره مدیریت شهری ساخت 30هزار پارکینگ تا سال 1404است که بعضی از این پروژه‌ها در شرق، غرب و شمال تهران درحال اجراست. البته این تعداد جدا از پارکینگ حاشیه‌ای جدید خواهد بود که ایجاد می‌‌شود.

شمال
نهضت ساخت پارکینگ در منطقه 3آغاز شد. شهردار منطقه ۳ می‌گوید: «با توجه به‌وجود معضل پارکینگ در شهر تهران چند مجموعه پارکینگ طبقاتی روتاری خریداری شده که در آینده‌ای نزدیک به بهره‌برداری خواهند رسید و در اختیار شهروندان قرار می‌گیرند.» حمید جوانی می‌افزاید: «از مهم‌ترین پروژه‌های مشارکتی منطقه که از مصوبات حضور جناب آقای دکتر زاکانی، شهردار محترم تهران در بازدید قرار خدمت نیز بوده بهره‌برداری از پارکینگ طبقاتی نیایش با مشارکت سازمان سرمایه‌گذاری شهرداری تهران و بخش خصوصی است.»
 غرب
شهردار منطقه ۲۲ با اشاره به اینکه پروژه‌های گوناگون مشارکتی در غرب تهران به اتمام رسیده و بخشی نیز در حال اجراست، می‌گوید: «مدیریت شهری در زمینه اجرای پروژه‌های گوناگون در این محدوده به شکل مشارکتی و سرمایه‌گذاری آمادگی دارد.»
حمیدرضا حاجوی می‌افزاید: «در موضوع پروژه‌های سرمایه‌گذاری ملاک این است که رضایت شهروندان به‌وجود آید؛ برای نمونه راه‌اندازی پارکینگ عمومی و یک مجموعه تفریحی و خدماتی با هدف رضایتمندی شهروندان صورت می‌گیرد.»
 شرق
در بازدید معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران از منطقه ۸ برخی پروژه‌های عمرانی مورد بررسی قرار گرفت. عباس شعبانی در این بازدید که با همراهی فاطمه تنهایی، شهردار منطقه ۸ انجام ‌شد، گفت که این پارکینگ در همین‌ ماه (بهمن) به بهره‌برداری می‌رسد.     
پروژه احداث پارکینگ طبقاتی شهید مدنی در زمینی به مساحت ۱۰۰۰ مترمربع در ۲ طبقه و مجاور بازار میوه و تره‌بار ساخته می‌شود. با بهره‌برداری از این پروژه، فضای موردنیاز برای پارک ۱۶۴دستگاه خودرو تأمین می‌شود.

مشخصات 4پارکینگ در دست ساخت
منطقه‌۱۸:پارکینگ شهید باقری با ظرفیت ۴۵۰ پارک خودرو
منطقه‌۱۵: پارکینگ مینابی  با ظرفیت ۴۰۰ پارک خودرو
منطقه‌۱۶: پارکینگ بعثت که در جنب بوستان بعثت واقع شده است.
منطقه‌۱۱: پارکینگ قزوین که در این خیابان قرار گرفته است.

ساخت پارکینگ‌های جدید در تمام شهر
در مناطق یک، 5، 6، 8، 9و 18تعدادی زمین برای احداث پارکینگ مشخص شده است. 30هزار پارکینگ مسقف و مکانیزه تا پایان این دوره از مدیریت شهری (سال1404) ایجاد می‌شود. 1500میلیارد تومان باید سالانه از محل درآمد کسر از پارکینگ محقق ‌شده و برای ساخت 30هزار پارکینگ به‌صورت مستمر و مستقیم به سازمان حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری تهران تعلق گیرد. تامین زمین مناسب ازسوی شهرداری‌های مناطق است.
 

@tajrishonline

ما را دنبال کنید